stratēģiskā plānošana

Organizācijas attīstības plānošana, nosakot tās vīziju, mērķus un uzdevumus to sasniegšanai.