Kontakti

Sabiedrība DEA Baltika
+371 29 27 73 39
+352 661 930 122

Juridiskā adrese: Kr.Valdemara 123-29, Rīga, LV-1013
Reģ.Nr. 000350520
PVN reģ.Nr. 40003505201
Norēķinu konts: LV89HABA0001408056636
AS SWEDBANK