ES fondu piesaiste

ES fondu piesaistes pakalpojumi nodrošina pilnu projekta dzīves ciklu no projekta idejas attīstīšanas, piemērotākā finansējuma avota identificēšanas un projekta pieteikuma izstrādes līdz projekta realizācijai un tā efektivitātes novērtēšanai.